Bluetooth handsfree-telefon

Opkaldshåndtering

Opdateret 7/23/2018

Funktioner til betjening af telefonopkald.

Indkommende opkald

Tryk på OK/MENU for at besvare indkommende opkald. Funktionen er aktiveret, selv om lydanlægget er i f.eks. RADIO- eller MEDIA-tilstand.

Afvis eller afslut med EXIT.

På opkaldsmenu

I telefonkildens normale visning giver et tryk på OK/MENU under en igangværende samtale adgang til følgende funktioner:

  • Mobiltelefon - opkaldet overføres fra handsfree til mobiltelefonen. For nogle mobiltelefoner afbrydes tilslutningen. Det er normalt. Handsfree-funktionen spørger, om du vil tilslutte igen.
  • Slå mikrofonlyd fra - lydanlæggets mikrofon dæmpes.
  • Ring nummer - mulighed for at ringe til en tredjepart ved hjælp af talknapperne (igangværende opkald sættes i standby).

Opkaldsliste

Opkaldslisten afspejles i handsfree-funktionen ved hver ny tilslutning og opdateres derefter under tilslutningen. Drej i telefonkildens normale visning TUNE mod venstre for at se opkaldslisten.

I telefonkildens normale visning kan du se opkaldslisten for den tilsluttede telefon ved at trykke på OK/MENU, og derefter vælge Opkaldsliste.

Note

For at vise den tilsluttede mobiltelefons opkaldsliste i bilen skal spejling accepteres i mobiltelefonen, når den tilsluttes. Afhængigt af mobiltelefonen kan dette ske ved at:

  • en pop op-boks eller meddelelse vises og accepteres i telefonen.
  • acceptere deling af information i telefonens indstillinger for Bluetooth®-forbindelsen til bilen.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at mobiltelefonen afbrydes og tilsluttes til bilen igen for at spejling kan udføres.


Hjalp dette?