CD/DVD

Afspilning og navigering på DVD-Videoer

Opdateret 7/23/2018

Ved afspilning af en DVD-Video kan en diskmenu blive vist på skærmen. Diskmenuen giver dig adgang til yderligere funktioner og indstillinger, f.eks. valg af undertekster, sprog og scenevalg.

For grundlæggende information om afspilning og navigering, læs om hvordan systemet betjenes og menubetjening . Nedenfor er der en mere detaljeret beskrivelse.

Note

Videofilm vises kun, når bilen holder stille. Når bilen ruller, vises der ikke noget billede, og Video utilgængelig ved denne hastighed vises på skærmen, men lyden høres i dette tidsrum. Billedet vises igen, når bilen nærmer sig stillestående.

Navigering i DVD-Video'ens menu

P3-1020-S60/V60 Navigering video

Navigering i DVD-Video'ens menu foretages med talknapperne på midterkonsollen som vist på illustrationen ovenfor.

Skifte kapitel eller titel

Drej TUNE for at komme til listen over kapitler og navigere blandt dem (hvis filmen afspilles, holdes der pause i filmen). Tryk på OK/MENU for at vælge kapitel. Det fører også tilbage til udgangspositionen (hvis der blev afspillet film, starter filmen igen). Tryk på EXIT for at få adgang til menusystemet.

I titellisten vælges titel ved at dreje TUNE, og valg bekræftes med OK/MENU. Dette fører også tilbage til kapitellisten. Tryk på OK/MENU for at aktivere valget og gå tilbage til udgangspositionen. Med EXIT afbryder man og kommer tilbage til udgangspositionen (uden at have valgt noget).

Du kan også skifte kapitel ved at trykke på / på midterkonsollen eller knapperne på rattet.


Hjalp dette?