CD/DVD

Billedindstillinger

Opdateret 7/23/2018

Billedindstillingerne kan foretages, når bilen holder stille.

Indstilling af lydstyrke og kontrast:

I afspilningstilstand, tryk på OK/MENU, vælg Billedindstillinger, og bekræft med OK/MENU.

Drej TUNE til det, som skal justeres, og bekræft med OK/MENU.

Juster indstillingen ved at dreje TUNE, og bekræft med OK/MENU.

For at vende tilbage til indstillingslisten skal du trykke på OK/MENU eller EXIT.


Hjalp dette?