Digitalradio

Radioprogramtyper (PTY)

Opdateret 7/23/2018

En eller flere radioprogramtyper, f.eks. pop og klassisk musik, kan vælges for DAB*-radio. Efter valg af en programtype sker navigering kun inden for de kanaler, som sender denne type.

For at vælge programtype skal du trykke på OK/MENU i DAB-kildens normale visning, og vælge Programtypefiltrering (PTY).

Drej TUNE til den programtype, der skal vælges/fravælges.

Vælg/fravælg programtypen med OK/MENU.

Når de ønskede programtyper er valgt, kan menusystemet forlades EXIT.

PTY-symbolet vises på skærmen, når funktionen er aktiveret.

I nogle tilfælde vil DAB-radioen forlade PTY-indstilling, se DAB til DAB-link.


Hjalp dette?