Lydindstillinger

Indstilling af lydstyrke for ekstern lydkilde

Opdateret 7/23/2018

Indstil lydstyrken for ekstern lydkilde. Hvis lydstyrken er for høj eller for lav, kan lydkvaliteten forringes.

Hvis en ekstern lydkilde (f.eks. en mp3-afspiller eller iPod®) er tilsluttet AUX-indgangen,AUX gælder kun på visse modeller. kan den tilsluttede lydkilde have en anden lydstyrke end lydanlæggets interne lydstyrke (f.eks. radioen). Korriger dette ved at justere indgangens lydstyrke: I AUX-kildens normale visning skal du trykke på OK/MENU, vælge AUX-indgang, og derefter lydstyrkeindstilling Standard eller Boost.

Note

Hvis den eksterne lydkildes lydstyrke er for høj eller for lav, kan lydkvaliteten forringes. Lydkvaliteten kan også forværres, hvis afspilleren oplades, når lyd- og mediesystemet er i AUX-indstilling. Undgå i så fald at oplade afspilleren via 12 volt kontakten.


Hjalp dette?