Lydindstillinger

Indstilling af lydstyrke og støjkompensation

Opdateret 7/23/2018

Indstil støjkompensation for forstyrrende støj i kabinen.

Lydanlægget kompenserer for forstyrrende støj, ved at lydstyrken øges i forhold til bilens hastighed. Kompensationens niveau kan indstilles til Lav, Middel, Høj eller Fra.

Tryk på SOUND for at komme til menuen for lydindstillinger. Drej TUNE til Lydstyrkeudligning, og tryk på OK/MENU.

Vælg niveau ved at dreje TUNE, og bekræft med OK/MENU.


Hjalp dette?