Media Bluetooth

Registrering af Bluetooth® -enhed

Opdateret 7/23/2018

Det er muligt at have to Bluetooth®-enheder tilsluttet samtidigt. En telefon og en medieenhed, som det er muligt at skifte imellem. Det er også muligt at ringe med telefonen og samtidig streame lydfiler. Det er muligt at forbinde bilen til internet via mobiltelefonens internetforbindelse.

Der kan maksimalt registreres 15 Bluetooth®-enheder. Registrering skal foretages én gang for hver enhed. Efter registreringen behøver enheden ikke længere være synlig/søgbar, men blot have Bluetooth® aktiveret.

Note

Hvis telefonens operativsystem opdateres, er det muligt, at registreringen af telefonen afbrydes. Fjern telefonen, se Fjerne Bluetooth® -enhed, og tilslut den derefter igen.

Video thumbnail

Tilslutning af en ekstern enhed foretages forskelligt, alt efter om enheden har været tilsluttet tidligere eller ej. I tilslutningsmulighederne nedenfor er det forudsat, at det er den første gang, enhed skal tilsluttes (registreres), og at ingen anden enhed er tilsluttet. Tilslutningsmulighederne viser tilslutning af telefon. Tilslutning af medieenhed gøres på samme måde, men med udgangspunkt fra hovedkilden MEDIA.

Der er to muligheder for at tilslutte enheder, enten at søge efter den eksterne enhed fra bilen eller at søge efter bilen fra den eksterne enhed. Hvis den ene mulighed ikke fungerer, så prøv den anden.

Hvis du ikke allerede er i normal visning for telefon, skal du trykke på TEL i midterkonsollen.

P3-1346-x60-TEL normal view

Eksempel på normal visning for telefon.

Alternativ 1 - søg ekstern enhed via bilens menusystem

Gør den eksterne enhed søgbar/synlig via Bluetooth®, se vejledningen til den eksterne enhed eller www.volvocars.com.

I telefonkildens normale visning skal du trykke på OK/MENU, og vælge Søg efter ny telefon (for medieenhed Søg efter ny enhed).

Bilen søger nu efter tilgængelige Bluetooth®-enheder, hvilket kan tage ca. et minut.

Vælg den Bluetooth®-enhed, der skal tilsluttes, på listen, og tryk på OK/MENU.

Kontroller, at den angivne talkode i bilen stemmer overens med talkoden i den eksterne enhed. Vælg i så fald at acceptere begge steder.

Vælg at acceptere eller afvise eventuelle valg for kontakter og meddelelser i telefonen.

Den eksterne enhed er nu forbundet.

Mislykkedes tilslutningen, skal du trykke på EXIT, og tilslutte som angivet i Alternativ 2.

Alternativ 2 - Søg efter bilen med den eksterne enheds Bluetooth®-funktion

I telefonkildens normale visning skal du trykke på OK/MENU, vælge Gør bilen synlig, og bekræfte med OK/MENU.

Søg med den eksterne enhed efter Bluetooth®-enheder.

Enheden søger nu efter tilgængelige Bluetooth®-enheder, hvilket kan tage ca. et minut.

Vælg bilens navn på den eksterne enheds skærm.

Kontroller, at den angivne talkode i bilen stemmer overens med talkoden i den eksterne enhed. Vælg i så fald at acceptere begge steder.

Vælg i telefonen at acceptere eller afvise eventuelle valg for telefonens kontakter og meddelelser.

Den eksterne enhed er nu forbundet.

Når den eksterne enhed er tilsluttet, vises den eksterne enheds Bluetooth®-navn på bilens skærm, og enheden kan betjenes fra bilen.


Hjalp dette?