Medieafspiller

Harddisk (HDD)

Opdateret 7/23/2018

Det er muligt at kopiere musik fra disk/USBAfhængigt af markedet. til bilens harddisk (HDD), og derefter afspille derfra.

For information om understøttede formater, se kompatible filformater.

For grundlæggende information om afspilning og navigering, læs om hvordan systemet betjenes og menubetjening. Nedenfor er der en mere detaljeret beskrivelse.

Kopiere musik til harddisk

Mapper har symbolet .

I harddiskkildens normale visning skal du trykke på OK/MENU, og vælge at kopiere Fra disk/Fra USB.

Vælg det, du vil kopiere, og derefter Fortsæt.

Vælg destination til placering af kopieret musik, og vælg Start import til valgt mappe.

Importerer musik fra disk/Importerer musik fra USB

Tag ikke disken/USB-hukommelsen ud, før overførslen er bekræftet - Musikfiler importeret.

Note

Ved kopiering fra USB vil musikfiler, der ikke er placeret i mapper, ikke kunne ses, dvs. hvis de er placeret i roden. Disse sange kan importeres ved at vælge at importere Alle numre, eller placere filerne i mapper.

Systemet kan kopiere musik, der ligger op til otte niveauer nede i undermapper.

Følgende filformater kan kopieres til harddisk

CD/DVD: mp3, wma, aac.

USB: mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b.

Omdøbe/slette mappe eller fil

I harddiskkildens normale visning skal du trykke på OK/MENU, og vælge Omdøb/slet filer.

Marker mappe eller fil, tryk på OK/MENU, og vælg Omdøb eller Slet.

Brug skrivehjulet til at indtaste et nyt navn og derefter Gem.

Det er ikke muligt at omdøbe en fil til nøjagtigt det samme navn som en anden fil. Så beholder systemet det gamle navn.

Afspilning og navigering

Det er muligt at forbinde visse funktioner til FAV-knappen. En forbundet funktion aktiveres derefter enkelt med et tryk på FAV-knappen, se Favoritter.

Afspilningsrækkefølge

Afspilning sker efter rækkefølgen på listen. For at blande afspilningsrækkefølgen skal du trykke på OK/MENU i harddiskkildens normale visning, og vælge Bland.

Mediesøgning

Det er muligt at søge efter musik på dine enheder. Søgningen gennemsøger USB, disk og harddisk. Læs mere om søgefunktionen.

Oplysninger om lagring

Se harddiskens kapacitet og brug, tryk på OK/MENU i harddiskkildens normale visning, og vælg Lagringsoplysninger.


Hjalp dette?