Menuoversigt

Menuoversigt - FM

Opdateret 7/23/2018

Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for FM-radio.

FM-menu

Læs om

TP

Trafikinformation (TP)

Alternativ frekvens (AF)
Vis
Radiotekst

Radiotekst

Faste stationer

Radiostationer som forudindstillinger

Ingen
Indstil station efter

Stationssøgning

Liste over stationer

Liste over radiostationer

Manuel indstilling

Manuel stationssøgning

Valg for FAV-tast

Favoritter

Ingen funktion
Slå radiotekst/faste stationer til/fra

Radiotekst og Radiostationer som forudindstillinger


Hjalp dette?