Udforsk din manual

V60 Twin Engine
2018

Radio

14 Resultater

Liste over radiostationer

Radioen laver automatisk en liste over stationer med de radiostationer, der udsender de stærkeste signaler i området. Dette giver dig mulighed for at finde en station, når du kører i et område, hvor du ikke kender radiostationerne og deres frekvenser.

Trafikinformation (TP)

Funktionen afbrydes for trafikinformation, som sendes inden for en indstillet stations RDS-netværk.

Stationssøgning

Det er muligt at indstille, om radiostationssøgningen skal foregå automatisk eller manuelt.

video

Radio

Det er muligt at lytte til AM-* .

Radiotekst

Visse RDS-stationer sender oplysninger om programmets indhold, kunstnere osv. Oplysningerne vises på skærmen. Radiotekst kan vises for FM- og DAB*-radio.

Manuel stationssøgning

Radioen laver automatisk en liste over radiostationer, men det er muligt at udføre en manuel radiostationssøgning.

Lydstyrkekontrol for afbrydende RDS-funktioner

Det afbrydende RDS-funktioner, f.eks. alarm eller trafikinformation (TP), høres med den lydstyrke, som er valgt for det pågældende program. Hvis lydniveauet justeres under programafbrydelsen, gemmes det nye niveau til næste programafbrydelse.

Radio Data System-funktioner (RDS)

Med RDS kan radioen automatisk skifte til den stærkeste station. RDS giver mulighed for at få f.eks. trafikinformation (TP) og at søge efter bestemte programtyper (PTY).

Alarm ved ulykker og katastrofer

Radiofunktionen benyttes til at advare offentligheden om alvorlige ulykker og katastrofer. Meddelelsen ALARM! vises på skærmen, når en alarmmeddelelse udsendes. Alarm kan afbrydes midlertidigt, men ikke deaktiveres.

Fjernbetjening*

Fjernbetjeningen kan bruges til alle funktioner i lyd- og mediesystemet. Fjernbetjeningens knapper har funktioner svarende til knapperne i midterkonsollen eller knapperne på rattet.

Automatisk frekvens (AF)

Funktionen vælger automatisk den bedste frekvens den indstillede radiostation og kan aktiveres for FM-radio.

Radiostationer som forudindstillinger

Hyppigt anvendte radiostationer kan nemt gemmes som forudindstillinger, så de kan aktiveres.