Radio

Automatisk frekvens (AF)

Opdateret 7/23/2018

Funktionen vælger automatisk den bedste frekvens den indstillede radiostation og kan aktiveres for FM-radio.

For at finde den bedste frekvens er det i undtagelsestilfælde nødvendigt for funktionen at gennemsøge hele FM-båndet.

Hvis den indstillede radiostation er gemt som forudindstillet, skifter funktionen ikke frekvens, selvom automatisk frekvensopdatering er aktiveret.

Sådan aktiveres/deaktiveres automatisk opdatering af radiofrekvens:

Tryk i FM-kildens normale visning på OK/MENU.

Vælg Alternativ frekvens (AF).


Hjalp dette?