Radio

Liste over radiostationer

Opdateret 7/23/2018

Radioen laver automatisk en liste over stationer med de radiostationer, der udsender de stærkeste signaler i området. Dette giver dig mulighed for at finde en station, når du kører i et område, hvor du ikke kender radiostationerne og deres frekvenser.

Den automatiske radiostationssøgning bruger den liste over radiostationer, der er lavet.

Note

Listen viser kun frekvenser for stationer, der modtages i øjeblikket, ikke en komplet liste over alle radiofrekvenser på det valgte frekvensbånd.


Hjalp dette?