Radio

Radio Data System-funktioner (RDS)

Opdateret 7/23/2018

Med RDS kan radioen automatisk skifte til den stærkeste station. RDS giver mulighed for at få f.eks. trafikinformation (TP) og at søge efter bestemte programtyper (PTY).

RDS forbinder FM-stationer i et netværk. En FM-station i et sådant netværk sender information, som giver en RDS-radio bl.a. følgende funktioner:

 • Automatisk skift til en stærkere sender, hvis modtagelsen i området er dårlig

  Gælder for FM-radio.

  .
 • Søgning efter programindhold, f.eks. programtyper

  Gælder for DAB*-radio.

  eller trafikinformation.
 • Modtagelse af tekstinformation om igangværende radioprogram

  Gælder for FM- og DAB*-radio.

  .

Note

Nogle radiostationer bruger ikke RDS eller kun udvalgte dele af dens funktioner.

Hvis et ønsket programindhold findes, kan radioen skifte station, og den aktuelle lydkilde afbrydes. Hvis f.eks. cd-afspilleren er aktiv, sættes den i pausestilling. Den afbrydende udsendelse afspilles med en forudindstillet lydstyrke. Radioen vender tilbage til den foregående lydkilde og lydstyrke, når det indstillede programindhold ikke længere sendes.

Programfunktionerne alarm, trafikinformation (TP), og programtyper (PTY) afbryder hinanden i prioritetsrækkefølge, hvor alarm har højeste prioritet og programtyper laveste. Tryk på OK/MENU for at vende tilbage til den afbrudte lydkilde og stadig høre meddelelsen. Tryk på EXIT for at afbryde meddelelsen og vende tilbage til den afbrudte lydkilde.


Hjalp dette?