Radio

Stationssøgning

Opdateret 7/23/2018

Det er muligt at indstille, om radiostationssøgningen skal foregå automatisk eller manuelt.

Ved automatisk radiostationssøgning sammenstilles en radiostationsliste automatisk på grundlag af de frekvenssignaler, som radioen aktuelt modtager.

Radiostationssøgning kan foregå automatisk eller manuelt:

I FM-kildens normale visning skal du trykke på OK/MENU, og vælge Indstil station efter.

Drej TUNE til Liste over stationer eller Manuel indstilling, og vælg med OK/MENU.

Note

Modtagelsen er både afhængig af, hvor god signalstyrken og signalkvaliteten er. Transmissionen kan blive forstyrret af forskellige faktorer, f.eks. høje bygninger, eller at senderen er langt væk. Dækningen kan også variere, afhængigt af hvor i landet du befinder dig.


Hjalp dette?