Stemmestyring

Valg af sprog til stemmestyring

Opdateret 7/23/2018

Mulige valg af sprog til stemmestyring vælges i menusystemet MY CAR.

Px-1346-MCA Voice command Language list

Liste over sprog.

Stemmestyring er ikke mulig for alle sprog. Tilgængelige sprog for stemmestyring er markeret med et ikon på listen over sprog - . Ændring af sprog foretages i menusystemet MY CAR.

Note

Ændring af sproget for stemmestyring kan ikke foretages uden at ændre sproget for hele menusystemet.


Hjalp dette?