Kollisionsadvarsel

Kollisionsadvarsel*

Opdateret 7/23/2018

"Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og detektering af cyklister og fodgængere" er et hjælpemiddel, der advarer føreren i tilfælde af fare for kollision med en fodgænger eller forankørende cykler eller køretøjer, der holder stille eller kører i samme retning.

Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og fodgængerbeskyttelse aktiveres i situationer, hvor føreren egentlig burde være begyndt at bremse betydeligt tidligere, hvorfor funktionen ikke vil kunne hjælpe føreren i alle situationer.

Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og fodgængerbeskyttelse er designet til at aktiveres så sent som muligt for at undgå unødig indgriben.

Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og fodgængerbeskyttelse kan forhindre en kollision eller reducere kollisionshastigheden.

Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og fodgængerbeskyttelse må ikke bruges til at ændre førerens måde at køre bilen - hvis føreren udelukkende stoler på kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og lader den bremse, vil der ske en kollision før eller siden.

To systemniveauer

Afhængigt af, hvordan bilen er udstyret, kan funktionen "Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og fodgængerbeskyttelse" forekomme i to varianter:

Niveau 1

Føreren advaresIngen advarsel for cyklister med "Niveau 1". kun om opdukkende forhindringer med visuelle og akustiske signaler - ingen automatisk bremsning griber ind, føreren skal selv bremse.

Niveau 2

Føreren advares om opdukkende forhindringer med visuelle og akustiske signaler - bilen bremser automatisk, hvis føreren ikke handler inden for en rimelig tid.

Vigtigt

Vedligeholdelse af komponenter, der indgår i kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og fodgængerbeskyttelse må kun udføres på værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.


Hjalp dette?