Kollisionsadvarsel

Kollisionsadvarsel* - kamerasensorens begrænsninger

Opdateret 7/23/2018

"Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og detektering af cyklister og fodgængere" er et hjælpemiddel, der advarer føreren i tilfælde af fare for kollision med en fodgænger eller forankørende cykler eller køretøjer, der holder stille eller kører i samme retning.

Funktionen bruger bilens kamerasensor, som har visse begrænsninger.

Bilens kamerasensor bruges - foruden af kollisionsadvarsel med automatisk bremsning - også af funktionerne:

Note

Hold forrudens flade foran kamerasensoren ren for is, sne, dug og snavs.

Der må ikke opklæbes eller monteres noget på forruden foran kamerasensoren, da det kan reducere funktionen eller forårsage, at et eller flere af de systemer, som kameraet er afhængigt af, ikke fungerer korrekt.

Kamerasensoren har begrænsninger i lighed med det menneskelige øje, dvs. den "ser" dårligere i mørke, kraftig sne eller regn samt i tæt tåge. Under sådanne forhold kan kameraafhængige funktioner reduceres kraftigt eller midlertidigt ophøre.

Også kraftigt modlys, reflekser fra kørebanen, sne- eller isbelagt vejbane, snavset vejbane eller utydelig sidemarkeringer af kørselsfeltet kan kraftigt reducere funktionen, når kamerasensoren bruges til at aflæse kørebanen og registrere fodgængere og andre køretøjer.

Kamerasensorens synsfelt er begrænset, så fodgængere, cyklister og køretøjer i nogle situationer ikke kan registreres eller først registreres senere end forventet.

Ved meget høje temperaturer slås kameraet midlertidigt fra i ca. 15 minutter efter motorstart for at beskytte kamerafunktionen.

Fejlsøgning og afhjælpning af fejl

Hvis displayet viser meddelelsen Forrudesensorer blokeret, betyder det, at radarsensorens signaler blokeres, og ikke kan registrere fodgængere, cyklister, køretøjer eller vejstriber foran bilen.

Det betyder også, at - bortset fra kollisionsadvarsel med automatisk bremsning - heller ikke funktionerne automatisk nedblænding af fjern-/nærlys, trafikskilt-information, Driver Alert Control og Vognbaneassistent vil have fuld funktion.

Mulige årsager til visning af meddelelsen og forslag til afhjælpning fremgår af følgende tabel.

Årsag

Afhjælpning

Forrudens flade foran kameraet er snavset eller belagt med is eller sne.

Rengør forrudens flade foran kameraet for snavs, is og sne.

Tæt tåge, kraftig regn eller sne bevirker, at kameraet ikke ser godt nok.

Ingenting. En gang imellem fungerer kameraet ikke i kraftig nedbør.

Forrudens flade foran kameraet er rengjort, men meddelelsen forsvinder ikke.

Vent. Det kan tage kameraet nogle minutter at måle sigtbarheden.

Der er kommet snavs mellem forrudens inderside og kameraet.

Få et autoriseret Volvo-værksted til at rengøre forruden inden i kamerahuset - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.


Hjalp dette?