Dæk

Dæk - hastighedsklasser

Opdateret 7/23/2018

Hvert dæk kan modstå en bestemt maksimal hastighed, en hastighedsklasse (SS - Speed Symbol).

Dækkenes hastighedsklasse skal mindst svare til bilens topfart. Den lavest tilladte hastighedsklasse er angivet i hastighedstabellen nedenfor. Den eneste undtagelse fra disse bestemmelser er vinterdækDæk både med og uden pigge., hvor der må anvendes lavere hastighedsklasse. Hvis der vælges et sådant dæk, må bilen ikke køre hurtigere, end dækket er klassificeret til (f.eks. må klasse Q højst køre med 160 km/t). Føret er afgørende for, hvor hurtigt bilen kan køre, ikke dækkenes hastighedsklasse.

Note

Det er den maksimalt tilladte hastighed, der er angivet i tabellen.

Q

160 km/t (forekommer kun på vinterdæk)

T

190 km/t

H

210 km/t

V

240 km/t

W

270 km/t

Y

300 km/t

Advarsel

Bilen skal være udstyret med dæk, der har den samme eller højere belastningsindeks (LI) og hastighedsklasse (SS) end specificeret. Hvis der bruges et dæk med for lavt belastningsindeks eller hastighedsklasse, kan det blive overophedet.


Hjalp dette?