Alkolås

Alkolås* - før start af motoren

Opdateret 7/23/2018

AlkolåsensKaldes også Alcoguard. funktion er at forhindre, at bilen føres af en beruset fører.

Alkolåsen aktiveres automatisk, og gøres klar til brug, når bilen åbnes.

Mundstykke til udåndingsprøve.
Strømafbryder.
Sendeknap.
Lampe for batteristatus.
Lampe for resultat af udåndingsprøve.
Lampe angiver klar for udåndingsprøve.
  1. Når kontrollampen (6) lyser grønt, er alkolåsen klar til brug.
  2. Løsn alkolåsen fra dens holder. Hvis alkolåsen befinder sig uden for bilen ved oplåsning, skal den først aktiveres med strømafbryderen (2).
  3. Slå mundstykket (1) ud, tag en dyb indånding, og blæs med et jævnt tryk, indtil der høres en kliklyd efter ca. 5 sekunder. Resultatet bliver en af mulighederne i den følgende tabel Resultat efter udført udåndingsprøve.
  4. Vises ingen meddelelse, kan overførslen til bilen være mislykket. Tryk i så fald på knappen (3) for at sende resultatet manuelt til bilen.
  5. Slå mundstykket ned, og sæt alkolåsen fast i dens holder.
  6. Start motoren efter godkendt udåndingsprøve inden for 5 minutter - ellers skal den udføres en gang til.

Resultat efter udført udåndingsprøve

Kontrollampe (5) + Displaytekst

Betydning

Grøn lampe + Alcoguard Godkendt test

Start motoren - ingen alkoholprocent målt.

Gul lampe + Alcoguard Godkendt test

Motorstart mulig - målt alkoholprocent er over 0,1 promille, men under den gældende grænseværdiGrænseværdien varierer fra land til land, find ud af, hvad der gælder. Se også Alkolås.

Rød lampe + Ikke godkendt Vent 1 minut

Motorstart ikke mulig - målt alkoholprocent er over den gældende grænseværdiGrænseværdien varierer fra land til land, find ud af, hvad der gælder. Se også Alkolås.

Note

Efter afsluttet kørsel kan motoren genstartes inden for 30 minutter, uden at der skal foretages en ny måling af udåndingsluften.


Hjalp dette?