BLIS

CTA*

Opdateret 7/23/2018

BLIS-funktionen CTA (Cross Traffic Alert) er et førerhjælpemiddel, der har til formål at advare mod krydsende trafik, når bilen bakkes. CTA er et supplement til BLIS.

Aktivere/deaktivere CTA

CTA aktiveres ved motorstart, hvilket bekræftes af, at dørpanelernes indikeringslamper for BLIS blinker en gang.

Til-/fra for sensorerne til Parkeringshjælp og CTA.

Til-/fra for sensorerne til Parkeringshjælp og CTA.

CTA-funktionen kan separat slås fra/til med Parkeringshjælpens Til/Fra-knap. BLIS-lamperne blinker én gang ved genaktivering.

BLIS-funktionen er dog fortsat aktiveret, efter at CTA er slået fra.

Advarsel

CTA er et supplerende hjælpemiddel, det fungerer ikke i alle situationer.

CTA er ikke en erstatning for en sikker køremåde og brug af sidespejle.

CTA kan aldrig erstatte førerens ansvar og opmærksomhed - det påligger altid føreren at bakke på en trafiksikker måde.

Hvornår fungerer CTA

Principper for CTA.

Principper for CTA.

CTA supplerer BLIS-funktionen ved under bakning at kunne se krydsende trafik fra siden, f.eks. når bilen bakkes ud fra en parkeringsplads.

CTA er konstrueret til primært at registrere køretøjer – i gunstige tilfælde kan også små genstande som cykler og fodgængere registreres.

CTA er kun aktiv under bakning, og aktiveres automatisk, når gearkassens bakposition vælges.

  • Et akustisk signal advarer, når CTA har registreret, at noget nærmer sig fra siden – lyden høres i venstre eller højre højttaler, afhængigt af hvilken retning genstanden nærmer sig fra.
  • CTA advarer også, ved at BLIS-lamperne tændes.
  • Der vises også en advarsel med et lysende ikon på skærmens PAS-grafik.

Begrænsninger

CTA fungerer ikke optimalt i alle situationer, men har en vis begrænsning – CTA-sensorerne kan f.eks. ikke "se" gennem andre parkerede køretøjer eller forhindringer.

Her er nogle eksempler på, hvornår CTA's "synsfelt" fra begyndelsen kan være begrænset, og køretøjer der nærmer sig, ikke kan registreres, før de er meget tæt på:

Bilen står langt inde i en parkeringsbås.

Bilen står langt inde i en parkeringsbås.

Blind CTA-sektor.
Sektor, hvor CTA kan registrere/"se".
I en parkeringsbås i vinkel kan CTA være helt

I en parkeringsbås i vinkel kan CTA være helt "blind" til den ene side.

Når ens egen bil bakkes langsomt, ændres vinklen imidlertid i forhold til bilen/forhindringen, hvorved den blinde sektor hurtigt mindskes.

Eksempler på yderligere begrænsninger:

  • Snavs, is og sne, der dækker sensorerne, kan reducere funktionerne og umuliggøre advarsler. CTA kan ikke registrere denne tilstand.
  • CTA deaktiveres, når en anhænger er tilsluttet til bilens elsystem.

Vigtigt

Reparation af BLIS- og CTA-funktionernes komponenter eller omlakering af kofangere må kun udføres af et værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.

Vedligeholdelse

BLIS- og CTA-funktionernes sensorer er placeret inden for hvert hjørne af bagskærm/kofanger.

Hold denne overflade ren – også på venstre side.

Hold denne overflade ren – også på venstre side.

  • For optimal funktion er det vigtigt, at overfladerne foran sensorerne holdes rene.
  • Sæt ikke genstande, tape eller mærkater inden for sensorernes overflade.

Hjalp dette?