Indledning

Sådan læses instruktionsvejledningen

Opdateret 7/23/2018

En god måde at lære sin nye bil at kende er at læse instruktionsvejledningen, helst inden den første tur i bilen.

Ved at læse instruktionsvejledningen får du mulighed for at stifte bekendtskab med nye funktioner og få råd om, hvordan du bedst håndterer bilen i forskellige situationer samt lærer at gøre brug af alle bilens finesser på bedst mulig måde. Vær opmærksom på de sikkerhedsanvisninger, der gives i instruktionsvejledningen.

De specifikationer, konstruktionsoplysninger og illustrationer, der er anført i instruktionsvejledningen, er ikke bindende. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden varsel.

© Volvo Car Corporation

Instruktionsvejledning i mobile enheder

Note

Instruktionsvejledningen kan hentes som en mobilapplikation (gælder for visse bilmodeller og mobile enheder), se www.volvocars.com.

Mobilapplikationen indeholder også video samt søgbart indhold og nem navigation mellem de forskellige afsnit.

Ekstraudstyr/tilbehør

Alle typer ekstraudstyr/tilbehør markeres med en stjerne*.

Ud over standardudstyret beskrives i instruktionsbogen også valgfrit udstyr (fabriksmonteret udstyr) og andet tilbehør (eftermonteret ekstraudstyr).

Det udstyr, der er beskrevet i instruktionsvejledningen, er ikke tilgængeligt i alle biler - de har forskelligt udstyr, afhængigt af tilpasninger til forskellige markeders behov og nationale eller lokale love og bestemmelser.

Hvis du er i tvivl om, hvad der er standard eller ekstraudstyr/tilbehør, kan du kontakte en Volvo-forhandler.

Særlige tekster

Advarsel

Advarselstekster oplyser om risiko for personskader.

Vigtigt

Vigtigt-tekster oplyser om risiko for materielle skader.

Note

BEMÆRK-tekster giver råd eller tip, der letter brugen af f.eks. features og funktioner.

Fodnote

I instruktionsvejledningen er der nogle steder supplerende oplysninger. Tillægget er markeret med et informationssymbol: Eksempler på supplerende oplysninger.. Tryk på symbolet for at se tillægget.

Meddelelsestekster

I bilen er der display, der viser menu- og meddelelsestekster. I instruktionsvejledningen adskiller udseendet af disse tekster sig fra den almindelige tekst. Eksempler på menu- og meddelelsestekster: Medie, Position sendes.

Mærkater

I bilen er der forskellige typer mærkater, som skal formidle vigtig information på en enkel og tydelig måde. Mærkaterne findes i bilen i følgende faldende grad af advarsel/information.

Advarsel for personskade

Sorte ISO-symboler på gult advarselsfelt, hvid tekst/billede på sort meddelelsesfelt. Bruges for at angive tilstedeværelse af fare der, hvis advarslen ignoreres, kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.

Risiko for skade på ejendom

Hvide ISO-symboler og hvid tekst/billede på sort eller blåt advarselsfelt og meddelelsesfelt. Bruges for at angive tilstedeværelse af fare der, hvis advarslen ignoreres, kan medføre skader på ejendom.

Information

Hvide ISO-symboler og hvid tekst/billede på sort meddelelsesfelt.

Note

De mærkater, der vises i instruktionsbogen, er ikke nødvendigvis nøjagtige gengivelser af dem, der findes i bilen. Målet er at vise nogenlunde, hvordan de ser ud, og nogenlunde hvor på bilen de sidder. De oplysninger som gælder for din bil findes på den respektive dekal på bilen.

Procedurelister

Procedurer, der omfatter ting, der skal gøres i en bestemt rækkefølge, er i instruktionsvejledningen forsynet med numre.

Når en anvisning med flere trin ledsages af en serie illustrationer, har hvert trin samme nummer som den tilsvarende illustration.
Nummererede lister med bogstaver forekommer ved serier af illustrationer, hvor den indbyrdes rækkefølge af anvisningerne ikke er relevant.
Der er nummererede og unummererede pile. De bruges til at illustrere en bevægelse.
Pile med bogstaver bruges til at illustrere en bevægelse, hvor rækkefølgen ikke er relevant.

Hvis en anvisning med flere trin ikke ledsages af en serie illustrationer, er de enkelte trin nummereret på normal vis.

Positionslister

På oversigtsbilleder, hvor forskellige dele udpeges, benyttes røde cirkler med et tal indeni. Tallet gentages på den positionsliste, der findes i tilslutning til illustrationen, der viser genstanden.

Punktlister

Når der forekommer en opremsning i instruktionsvejledningen, benyttes en punktliste.

Eksempel:

  • Kølevæske
  • Motorolie

Relaterede oplysninger

Relaterede oplysninger refererer til andre artikler med relateret information.

Illustrationer

Bogens illustrationer er nogle gange skematiske og kan afvige fra bilens udseende, afhængigt af udstyrsniveau og marked.


Hjalp dette?