Indledning

Volvo Car Corporations miljøfilosofi

Opdateret 7/23/2018

En Volvo opfylder strenge internationale miljøkrav og er desuden fremstillet på en af verdens mest ressourceeffektive og reneste fabrikker.

Omsorg for miljøet er en af Volvo Car Corporations kerneværdier, som styrer al aktivitet. Vi er også overbevist om, at vores kunder deler vores omtanke for miljøet.

Volvo Car Corporation har et globalt ISO-certifikat, der inkluderer miljøstandarden ISO 14001, omfattende alle fabrikker og flere af vore andre enheder. Vi stiller også krav til vores samarbejdspartneres måde at arbejde systematisk med miljørelaterede spørgsmål.

Brændstofforbrug

Volvo-biler har et konkurrencedygtigt brændstofforbrug i deres respektive klasser. Jo lavere brændstofforbruget er, des lavere er udslippet af drivhusgassen kuldioxid.

Som fører er det muligt at påvirke brændstofforbruget. Flere oplysninger kan findes under overskriften Tag hensyn til miljøet.

Effektiv udstødningsrensning

Din Volvo er fremstillet efter konceptet "Ren indefra og ud" – et koncept, der omfatter et rent kabinemiljø samt højeffektiv rensning af udstødningsgassen. I mange tilfælde ligger udstødningsudslippet langt under gældende normer.

Ren luft i kabinen

Kabinefiltret forhindrer, at der trænger støv og pollen ind i kabinen gennem luftindtaget.

Et avanceret luftkvalitetssystem, IAQS* (Interior Air Quality System), sikrer, at den indstrømmende luft er renere end luften uden for i trafikken.

Systemet består af en elektronisk sensor og et kulfilter. Den indstrømmende luft overvåges kontinuerligt, og hvis indholdet af visse sundhedsskadelige gasser, f.eks. kulilte, bliver for højt, lukkes luftindtaget. En sådan situation kan f.eks. opstå i tæt trafik, bilkøer eller tunneller.

Kulfiltret forhindrer indstrømning af kvælstofilte, troposfærisk ozon og kulbrinter.

Interiør

Interiøret i en Volvo er udformet med henblik på at være sundt og behageligt, selv for kontaktallergikere og astmatikere. Der er lagt særlig stor vægt på at vælge miljøtilpassede materialer.

Volvos værksteder og miljøet

Gennem regelmæssig vedligeholdelse skaber du forudsætninger for lang levetid og lavt brændstofforbrug for bilen. På den måde bidrager du til et renere miljø. Når Volvos værksteder bliver betroet at servicere og vedligeholde bilen, indgår den i vores system. Volvo stiller krav til, hvordan vores værkstedslokaler skal udformes for at undgå spild og udslip til miljøet. Personalet på Volvos værksteder har den viden og de værktøjer, som er nødvendige for omsorg for miljøet.

Tag hensyn til miljøet

Det er nemt at hjælpe med at tage hensyn til miljøet - her er nogle gode råd:

  • Undgå tomgangskørsel - sluk for motoren ved lange ventetider. Overhold de lokale bestemmelser.
  • Kør økonomisk - vær forudseende.
  • Få foretaget service og vedligeholdelse i henhold til instruktionsvejledningens anvisninger - følg Service- og garantibogens anbefalede intervaller.
  • Hvis bilen er udstyret med motorvarmer*, bør den bruges før koldstart - det forbedrer startevnen og mindsker slid i koldt vejr, og motoren når normal driftstemperatur hurtigere, hvilket sænker brændstofforbruget og reducerer udslip.
  • Høj hastighed øger brændstofforbruget betydeligt, fordi luftmodstanden øges - ved en fordobling af hastigheden øges luftmodstanden fire gange.
  • Håndtér miljøskadeligt affald, f.eks. batterier og olie, på en miljøtilpasset måde. Kontakt et værksted, hvis du er i tvivl om, hvordan denne type affald skal deponeres - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.

Ved at følge disse råd kan du spare penge, spare på jordens ressourcer og forlænge bilens levetid. For mere information og flere råd, se Eco guide, Brændstoføkonomisk kørsel og Brændstofforbrug.

Genvinding

Som en del af Volvos miljøaktiviteter er det vigtigt, at bilen genvindes på en miljømæssigt rigtig måde. Næsten hele bilen er genvindelig. Bilens sidste ejer anmodes derfor om at kontakte en forhandler for henvisning til et certificeret/godkendt genvindingsanlæg.


Hjalp dette?