Kombiinstrument

Eco Guide og Power Guide*

Opdateret 7/23/2018

Eco guide og Power guide er to af kombiinstrumentets instrumenter, som hjælper føreren med at køre bilen med optimal kørselsøkonomi.

Bilen lagrer også statistik over udførte kørsler, som kan ses i form af søjlediagrammer, se Kørecomputer – kørselsstatistik.

Eco guide

Dette instrument giver en indikering af, hvor økonomisk bilen køres.

For at kunne se denne funktion vælges temaet "Eco", se Kombiinstrument, digitalt - oversigt.

Momentanværdi
Gennemsnitsværdi

Momentanværdi

Her vises momentanværdi – jo højere udslag på skalaen, desto bedre.

Momentanværdien beregnes ud fra hastighed, motorens omdrejningstal, udtaget motoreffekt og brug af driftsbremsen.

Optimal hastighed (50-80 km/t) og lave omdrejningstal foretrækkes. Ved gasgivning og bremsning falder nålene.

Meget lave momentanværdier tænder målerens røde område (med kort tidsforsinkelse), hvilket betyder dårlig kørselsøkonomi, og derfor bør undgås.

Gennemsnitsværdi

Gennemsnitsværdien følger langsomt momentanværdien og beskriver, hvordan bilen er blevet kørt i den seneste tid. Jo højere nålene ligger på skalaen, desto bedre kørselsøkonomi har føreren præsteret.

Power guide

Dette instrument viser relationen mellem, hvor meget effekt (Power) der udtages fra motoren, og hvor meget strøm der er til rådighed.

For at kunne se denne funktion vælges temaet "Performance", se Kombiinstrument, digitalt - oversigt.

Tilgængelig motoreffekt
Udtaget motoreffekt

Tilgængelig motoreffekt

Den mindre øvre nål angiver den tilgængelige motoreffektEffekten er afhængig af motorens omdrejningstal.. Jo højere udslag på skalaen, desto mere effekt er tilgængelig på det aktuelle gear.

Udtaget motoreffekt

Den større nedre nål angiver den udtagne motoreffektEffekten er afhængig af motorens omdrejningstal.. Jo højere udslag på skalaen, desto mere effekt udtages fra motoren.

En stor forskel mellem de to nåle angiver en stor effektreserve.


Hjalp dette?