Luftkvalitet

Luftkvalitet – Clean Zone Interior Package (CZIP)*

Opdateret 7/23/2018

CZIP omfatter en række funktioner, der holder kabinen endnu mere fri for allergi- og astmafremkaldende stoffer.

       

  Systemet omfatter følgende:

 • En udvidet ventilatorfunktion, som bevirker, at ventilatoren starter, når bilen åbnes med fjernbetjeningen. Ventilatoren fylder kabinen med frisk luft. Funktionen sættes i gang efter behov og slås automatisk fra efter et stykke tid, henholdsvis når en af dørene åbnes. Den tid ventilatoren er i gang, mindskes gradvist på grund af mindsket behov, indtil bilen er 4 år.
 • Luftkvalitetssystemet IAQS er et fuldautomatisk system, der renser luften i kabinen for forurening, såsom partikler, kulbrinter, kvælstofoxider og troposfærisk ozon.

Note

For at opretholde CZIP-standard i biler med CZIP skal IAQS-filtret udskiftes efter 15.000 km eller en gang om året, alt efter hvad der indtræffer først. Dog maks. 75.000 km over 5 år. I biler uden CZIP, og når kunden ikke ønsker at opretholde CZIP-standard, skal IAQS-filtret udskiftes ved det almindelige serviceeftersyn.

Nærmere oplysninger om CZIP fremgår af den brochure, der følger med bilen ved købet.


Hjalp dette?