Luftkvalitet

Luftkvalitet – IAQS*

Opdateret 7/23/2018

Luftkvalitetssystemet IAQS udskiller gasser og partikler, således at lugten og forureningen i kabinen reduceres.

Hvis udendørsluften er forurenet, lukkes luftindtaget, og luften recirkuleres.

Det er muligt at aktivere/deaktivere funktionen i menusystemet MY CAR. For en beskrivelse af menusystemet, se MY CAR.

Note

For at få den bedste luft i kabinen bør luftkvalitetssensoren altid være tilsluttet.

I kolde klimaer er recirkulationen begrænset for at undgå dugdannelse.

I tilfælde af dugdannelse kan luftkvalitetssensoren afbrydes, og defrosterfunktionerne for forruden, sideruderne og bagruden bruges.

Note

For at opretholde CZIP-standard i biler med CZIP skal IAQS-filtret udskiftes efter 15.000 km eller en gang om året, alt efter hvad der indtræffer først. Dog maks. 75.000 km over 5 år. I biler uden CZIP, og når kunden ikke ønsker at opretholde CZIP-standard, skal IAQS-filtret udskiftes ved det almindelige serviceeftersyn.


Hjalp dette?