Lyd og medier

Lyd og medier - betjene systemet

Opdateret 7/23/2018

Lyd- og mediesystemet betjenes fra midterkonsollen og delvis fra knapperne på rattet, med stemmestyring eller fjernbetjening*. Informationen præsenteres på skærmen på midterkonsollens overdel.

Video thumbnail
Gå/spole/søge - Med et kort tryk skifter man blandt diskspor, forudindstillede radiostationer

Gælder ikke DAB.

eller kapitler

Gælder kun DVD'er.

. Med et langt tryk hurtigspoler man diskspor eller søger efter den næste tilgængelige radiostation.
SOUND – tryk for at få adgang til lydindstillinger (bas, diskant osv.). For mere information, se generelle lydindstillinger.
VOL - hæv eller sænk lydniveauet.
ON/OFF/MUTE - kort tryk starter anlægget, og langt tryk (indtil skærmen slukkes) lukker af. Bemærk, at Sensus-systemet (inkl. navigation*- og telefonfunktioner) starter/slås fra samtidigt. Tryk kort for at slå lyden fra (MUTE) eller få lyden igen, hvis den har været slået fra.
Åbning til indsætning og udkast af disk.
Hovedkilder – tryk for at vælge hovedkilde (f.eks. RADIO, MEDIA). Den senest aktive kilde vises (f.eks. FM for radio). Hvis man er i en kilde og trykker på hovedkildeknappen, vises en genvejsmenu.
– udkast af disk. En disk standser i udkastet stilling i ca. 12 sekunder, derefter indsættes den af sikkerhedshensyn igen i afspilleren.
OK/MENU - tryk på fingerhjulet i rattet eller knappen i midterkonsollen for at acceptere valg i menuer. Hvis man står i normal visning og trykker på OK/MENU, vises en menu for den valgte kilde (f.eks. RADIO eller MEDIA). Der vises en pil til højre i skærmen, når der er underliggende menuer.
TUNE - drej fingerhjulet i rattet eller knappen på midterkonsollen for at skifte blandt diskspor/mapper, radio- og tv-stationer*, telefonkontakter, eller flytte mellem valgmulighederne på skærmen.
EXIT - kort tryk fører opad i menusystemet, afbryder den aktuelle funktion, afbryder/afviser telefonopkald eller sletter indtastede tegn. Et langt tryk fører til normal visning, eller hvis man er i normal visning, til det højeste menuniveau (hovedkildemenuen), hvilket er de samme som hovedkildeknapperne på midterkonsollen (6).
INFO - Hvis der er mere information tilgængelig, end hvad der kan vises på skærmen, skal du trykke på INFO-knappen for at se den resterende information.
Forvalgsknapper, indtastning af tal og bogstaver.
FAV - i visse kilder er det muligt at forbinde en funktion til FAV-knappen. En forbundet funktion aktiveres derefter enkelt med et tryk på FAV-knappen, se Favoritter.
Stemmestyring - tryk for at aktivere stemmestyring.

Menuhåndtering

Eksemplet viser navigation til forskellige funktioner, når medier afspilles fra bilens harddisk.

Eksemplet viser navigation til forskellige funktioner, når medier afspilles fra bilens harddisk.

Hovedkildeknap - tryk for at skifte hovedkilde eller vise genvejsmenu for den aktive kilde.
Normal visning - normal indstilling for kilden.
Genvejsmenu - viser almindeligt anvendte menupunkter.
Hurtigmenu - hurtig indstilling når TUNE drejes, f.eks. ved skift af spor, radiostation osv.
Kildemenu - funktioner og indstillinger for den aktive kilde.
Kildevalgmenu

Findes kun i de hovedkilder, der har flere kilder.

- viser kilder, det er muligt at vælge imellem.
Hovedkildemenu - viser hovedkilder, som også kan vælges med hovedkildeknapperne (1).

Udseendet afhænger af kilden, udstyret i bilen, indstillinger osv.

Vælg hovedkilde ved at trykke på en hovedkildeknap (1) (f.eks. RADIO, MEDIA). For at navigere i kildens menuer skal du bruge knapperne TUNE, OK/MENU, EXIT eller hovedkildeknappen (1).

Hvis teksten på en menulinje er lysegrå, er det ikke muligt at vælge dette punkt. Det kan skyldes, at funktionen ikke findes i bilen, at kilden ikke er aktiv eller tilsluttet, eller ikke indeholder noget.

For tilgængelige funktioner, se Lyd og medier - menuoversigt.


Hjalp dette?