Telefonbog

Telefonbog - søge efter kontakter

Opdateret 7/23/2018

Søge efter kontakter i telefonbogen.

Søge ved hjælp af skrivehjul.

Søge ved hjælp af skrivehjul.

Liste over tegn
Skift af indtastningstilstand (se nedenstående tabel)
Telefonbog

For at søge efter en kontaktperson skal du i telefonkildens normale visning trykke på OK/MENU, og vælge Kontakter.

Drej TUNE til det ønskede bogstav, og tryk på OK/MENU for at bekræfte. Tal- og bogstavknapperne på kontrolpanelet i midterkonsollen kan også bruges.

Fortsæt med det næste bogstav osv. I telefonbogen (3) vises resultatet af søgningen.

For at skifte indtastningstilstanden til tal eller specialtegn, eller for at gå til telefonbogen, skal du dreje TUNE til et af valgene (se forklaring i tabellen nedenfor) på listen for skift af indtastningstilstand (2), og trykke på OK/MENU.

123/ABC

Skift mellem bogstaver og tal med OK/MENU.

MERE

Skift til specialtegn med OK/MENU.

=>

Fører til telefonbogen (3). Drej TUNE for at vælge en kontakt, tryk på OK/MENU for at se det gemte nummer og øvrig information.

Fornavn/Efternavn

Skifter sorteringsrækkefølge i telefonbogen.

Et indtastet tegn slettes med et kort tryk på EXIT. Med et langt tryk på EXIT slettes alle indtastede tegn.

Skrivning med det numeriske tastatur

Numerisk tastatur.

Numerisk tastatur.

En anden måde at indtaste tegn er med midterkonsollens knapper 0-9, * og #.

Ved tryk på f.eks. 9 vises en række med alle tegnSkrifttegn for den respektive knap kan variere, afhængigt af marked/land/sprog. under denne knap, f.eks. W, x, y, z og 9. Hurtige tryk på knappen flytter markøren gennem disse tegn.

  • Stands med markøren på det ønskede tegn for at vælge – tegnet vises på skriftlinjen.
  • Slet/fortryd med EXIT.

For at skrive et tal skal du holde den tilsvarende talknap nede.


Hjalp dette?