Airbags

Airbag-system

Opdateret 7/23/2018

Vid en frontalkollision hjælper airbagsystemet med at beskytte førerens og passagerens hoved, ansigt og bryst.

Airbag-systemet set fra oven, venstrestyret bil.

Airbag-systemet set fra oven, venstrestyret bil.

Airbag-systemet set fra oven, højrestyret bil.

Airbag-systemet set fra oven, højrestyret bil.

Systemet består af airbags og sensorer. Ved en tilstrækkeligt kraftig kollision reagerer sensorer, og airbaggen(e) pustes op og bliver varm(e). Airbaggen dæmper stødet for den kørende i kollisionsøjeblikket. Når airbaggen presses sammen under kollisionen, tømmes den. I forbindelse hermed udvikles der en del røg i bilen, hvilket er helt normalt. Hele forløbet med oppustning og tømning af airbaggen sker på nogle få tiendedele af et sekund.

Advarsel

Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted for reparation. Forkert indgreb i airbagsystemet kan forårsage funktionsfejl med alvorlige personskader til følge.

Note

Sensorerne reagerer forskelligt, afhængigt af forløbet af kollisionen, og om der bruges sikkerhedssele eller ej. Gælder for alle selepositioner.

Der kan derfor opstå ulykkessituationer, når kun en (eller ingen) af airbaggene aktiveres. Sensorerne registrerer effekten af den kollision, som bilen er blevet udsat for, og afhjælpningen tilpasses efter denne, således at én eller flere airbags udløses.


Hjalp dette?