Airbags

Passagerairbag - aktivering/deaktivering*

Opdateret 7/23/2018

Airbaggen i passagersiden på forsædet kan frakobles, hvis bilen har en omskifter, PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch).

Omskifter - PACOS

Omskifteren til airbaggen på passagerpladsen (PACOS) befinder sig på gavlen af instrumentpanelet i passagersiden og er tilgængelig, når døren åbnes.

Kontrollér, at omskifteren står i den ønskede stilling. Fjernbetjeningens nøgleblad skal bruges til at skifte stilling.

Placering af airbaggens omskifter.

Placering af airbaggens omskifter.

Airbaggen er tilkoblet. Med omskifteren i denne stilling må en passager, der er over 140 cm høj, sidde på den forreste passagerplads, men aldrig et barn i en barnestol eller på en barnepude.
Airbaggen er tilkoblet. Med omskifteren i denne stilling må et barn sidde på den forreste passagerplads i en barnestol eller på en barnepude, men ikke personer, der er højere end 140 cm.

Advarsel

Tilkoblet airbag (passagerplads):

Hvis airbaggen er tilkoblet, må børn aldrig anbringes i barnestol eller på barnepude på passagerpladsen. Dette gælder for alle personer, der er lavere end 140 cm.

Frakoblet airbag (passagerplads):

Personer, der er højere end 140 cm, må aldrig sidde på passagerpladsen, hvis airbaggen er frakoblet.

Hvis ovenstående ikke følges, kan det medføre livsfare.

Advarsel

Hvis bilen er udstyret med airbag på forsædepassagerpladsen, men ikke har PACOS-omskifter (Passenger Airbag Cut Off Switch), er airbaggen altid aktiveret.

Note

Når fjernbetjeningen er i nøgleposition II, vises advarselssymbolet for airbaggen på kombiinstrumentet i ca. 6 sekunder.

Derefter tændes indikeringen i loftskonsollen, som viser korrekt status for passagerpladsens airbag.

Indikering der viser, at passagerpladsens airbag (SRS) er tilkoblet.

Indikering der viser, at passagerpladsens airbag (SRS) er tilkoblet.

Et advarselssymbol i loftskonsollen viser, at airbaggen til forsædepassagerpladsen er tilkoblet (se foregående illustration).

Advarsel

Anbring aldrig et barn i en barnestol eller på barnepude på forsædet, hvis airbaggen er aktiveret, og symbolet i loftskonsollen er tændt. Hvis dette råd ikke følges, kan det medføre livsfare for barnet.

Indikering der viser, at passagerpladsens airbag er frakoblet.

Indikering der viser, at passagerpladsens airbag er frakoblet.

En tekstmeddelelse og et symbol i loftskonsollen viser, at forsædepassagerpladsens airbag er frakoblet (se foregående illustration).

Advarsel

Der må ikke sidde nogen passagerer på passagerpladsen, hvis meddelelsen på loftskonsollen viser, at airbaggen er frakoblet, samtidig med at advarselssymbolet for airbagsystemet vises på kombiinstrumentet. Det tyder på, at der er opstået en alvorlig fejl. Opsøg snarest et værksted. Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted.

Advarsel

Hvis ovenstående ikke følges, kan det medføre livsfare for bilens passagerer.


Hjalp dette?