Alkolås

Alkolås* - husk på

Opdateret 7/23/2018

Alkolåsens funktion er at forhindre, at bilen føres af en beruset fører.

For at få korrekt funktion og et så retvisende måleresultat som muligt:

  • Undgå at spise eller drikke i ca. 5 minutter inden udåndingsprøven.
  • Undgå kraftig forrudesprinkling - alkoholen i sprinklervæsken kan medføre forkert måleresultat.

Førerskift

Mundstykke til udåndingsprøve.
Strømafbryder.
Sendeknap.
Lampe for batteristatus.
Lampe for resultat af udåndingsprøve.
Lampe angiver klar for udåndingsprøve.

For at sikre, at der foretages en ny udåndingsprøve ved førerskift: hold afbryderknappen (2) og sendeknappen (3) inde samtidig i ca. tre sekunder. Så er bilen igen indstillet på startblokering, og der kræves en ny godkendt udåndingsprøve inden motorstart.

Kalibrering og service

Alkolåsen skal kontrolleres og kalibreres på et værkstedEt autoriseret Volvo-værksted anbefales. hver 12. måned.

30 dage før nødvendig omkalibrering viser kombiinstrumentet meddelelsen Alcoguard Kalibr. påkrævet Se instr.bog. Hvis kalibrering ikke udføres inden for 30 dage, bliver normal motorstart blokeret. Herefter er kun start med Bypass-funktion mulig, se afsnittet "Nødsituation".

Meddelelsen kan slukkes med et tryk på sendeknappen (3). Ellers slukkes den af sig selv efter ca. 2 minutter, men kommer tilbage ved hver motorstart - kun en rekalibrering på et værkstedEt autoriseret Volvo-værksted anbefales. kan slukke meddelelsen permanent.

Koldt eller varmt vejr

Jo koldere vejr, desto længere tid tager det, før alkolåsen er klar til brug:

Temperatur (ºC)

Maksimal opvarmningstid (sekunder)

+10 til +85

10

-5 til +10

60

-40 til -5

180

Ved temperaturer under -20 ºC eller over +60 ºC skal alkolåsen have ekstra strøm. Kombiinstrumentet viser Alcoguard Isæt elledning. Tilslut så strømkablet fra handskerummet til alkolåsen, og vent på at kontrollampen (6) lyser grønt.

I meget koldt vejr kan opvarmningstiden reduceres ved at tage alkolåsen med indendørs.

Nødsituation

I tilfælde af en nødsituation, eller hvis alkolåsen er ude af drift, er det muligt at omgå alkolåsen, så bilen kan køres.

Note

Al aktivering med omgåelse (Bypass) logges og lagres i en hukommelse, se Indlæsning af data.

Efter aktiveret bypass-funktion viser kombiinstrumentet hele tiden Alcoguard Bypass aktiveret under kørsel, og der kan kun nulstilles på et værkstedEt autoriseret Volvo-værksted anbefales..

Bypass-funktionen kan testes, uden at fejlmeddelelse logges - udfør alle trin uden at starte bilen. Fejlmeddelelsen slettes, når bilen låses.

Vid installationen af alkolåsen vælges, om omgåelsen skal være bypass- eller nødfunktion. Denne indstilling kan efterfølgende ændres på et værkstedEt autoriseret Volvo-værksted anbefales..

Aktivere bypass-funktion

  • Tryk samtidigt på venstre kontaktarms OK-knap og knappen for advarselsblinklys og hold i ca. 5 sekunder. Kombiinstrumentet viser først Bypass aktiveret Vent 1 minut, og derefter Alcoguard Bypass aktiveret – herefter kan motoren startes.

Denne funktion kan aktiveres flere gange. Fejlmeddelelsen, som vises under kørsel, kan kun slukkes på et værkstedEt autoriseret Volvo-værksted anbefales..

Aktivere nødfunktion

  • Tryk samtidigt på venstre kontaktarms OK-knap og knappen for advarselsblinklys og hold i ca. 5 sekunder. Kombiinstrumentet viser Alcoguard Bypass aktiveret, og derefter kan motoren startes.

Denne funktion kan kun bruges én gang, derefter skal nulstilling foretages på et værkstedEt autoriseret Volvo-værksted anbefales..


Hjalp dette?