Bremser

Driftsbremsen

Opdateret 7/23/2018

Driftsbremsen anvendes til at sænke bilens hastighed ved kørsel.

Bilen har to bremsekredse. Hvis en bremsekreds beskadiges, vil bremsepedalen gå dybere ned, og et kraftigere pedaltryk er nødvendigt for at opnå normal bremseeffekt.

Førerens tryk på bremsepedalen forstærkes af en bremseservo.

Advarsel

Bremseservoen fungerer kun, når motoren kører.

Hvis driftsbremsen bruges, når motoren er slukket, føles pedalen død, og der skal anvendes et kraftigere pedaltryk for at bremse bilen.

I meget bakket terræn og under kørsel med tung last kan bremserne aflastes ved motorbremsning. Motorbremsen udnyttes mest effektivt, hvis man bruger samme gear ned ad bakke som op ad bakke.

For mere generelle oplysninger om hård belastning af bilen, se Motorolie - ugunstige kørselsforhold.

Rengøring af bremseskiver

Snavs og vand på bremseskiverne kan medføre, at bremsevirkningen forsinkes. I vådt føre, inden langtidsparkering og efter vask af bilen tilrådes det derfor at foretage rengøringen ved under kørslen at bremse let i en kort periode.

Vedligeholdelse

For at holde bilen på et højt niveau, hvad angår trafiksikkerhed, driftssikkerhed og pålidelighed bør Volvos serviceintervaller følges. De er specificeret i Service- og Garantibogen.

Vigtigt

Kontrol af slitage på bremsesystemets komponenter bør foretages regelmæssigt.

Kontakt et værksted for at få oplysninger om fremgangsmåde, eller lad et værksted udføre inspektionen - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.

Symboler og meddelelser

Symbol

Betydning

Konstant – kontroller bremsevæskeniveauet. Hvis niveauet er lavt, skal der påfyldes bremsevæske. Undersøg også årsagen til tabet af bremsevæske.

Konstant lys i to sekunder ved motorstart - automatisk funktionskontrol.

Advarsel

Hvis og er tændt på samme tid, kan der være opstået en fejl i bremsesystemet.

Hvis niveauet i bremsevæskebeholderen ved denne lejlighed er normalt, køres forsigtigt til nærmeste værksted for kontrol af bremsesystemet - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.

Hvis bremsevæsken ligger under MIN-niveauet i bremsevæskebeholderen, må bilen ikke køres videre, uden at der er fyldt bremsevæske på.

Årsagen til tab af bremsevæske skal kontrolleres.


Hjalp dette?