Bugsering og bjergning

Bugsering

Opdateret 7/23/2018

Ved bugsering trækkes et køretøj efter et andet køretøj ved hjælp af et slæbetov.

Inden bugsering af bilen bør man undersøge, hvad den tilladte maksimumshastighed for bugsering er ifølge loven.

Lås ratlåsen op ved at sætte nøglen i tændingslåsen og foretage et langt tryk på START/STOP ENGINE-knappen - nøgleposition II aktiveres, se Nøglepositioner for mere information om nøglepositioner.

Fjernbetjeningen skal blive siddende i tændingslåsen under hele bugseringen.

Hold bugserlinen strakt, når trækbilen sænker farten, ved at holde foden let på bremsepedalen - så undgås hårde ryk.

Vær klar til at bremse for at standse.

Advarsel

  • Kontroller, at ratlåsen er låst op inden bugsering.
  • Fjernbetjeningen skal være i nøgleposition II - i position I er alle airbags deaktiverede.
  • Tag aldrig fjernbetjeningen ud af tændingslåsen, når bilen bugseres.

Advarsel

Bremse- og servostyring fungerer ikke, når motoren er slukket - det er nødvendigt at trykke ca. fem gange så hårdt på bremsepedalen, og styringen er betydeligt tungere end normalt.

Manuel gearkasse

Før bugsering:

Før gearstangen til frigear og udløs parkeringsbremsen.

Automatgear Geartronic

Før bugsering:

Før gearstangen til stilling N, og udløs parkeringsbremsen.

Vigtigt

  • Bugser ikke køretøjet ved hastigheder over 80 km/t, og ikke længere end 80 km.
  • Bemærk, at bilen altid skal bugseres, så hjulene ruller fremad.

Automatgear Powershift

Model med gearkassen Powershift bør ikke bugseres. Hvis der stadig skal bugseres, skal strækningen gøres så kort som muligt og med meget lav hastighed.

Hvis du er i tvivl, om bilen er udstyret med gearkassen Powershift eller ej, kan det bekræftes ved at kontrollere betegnelsen på gearkassens mærkat under motorhjelmen, se Typebetegnelser. Betegnelsen ”MPS6” betyder, at der er en Powershift - ellers er det automatgearkassen Geartronic.

Vigtigt

Undgå bugsering.

  • For at flytte bilen fra et trafikfarligt sted kan den dog bugseres væk over en kort afstand ved lav hastighed - ikke længere end 10 km, og ikke med højere hastighed end 10 km/h. Bemærk, at bilen altid skal bugseres, så hjulene ruller fremad.
  • Ved flytning over en længere afstand end 10 km skal bilen bjerges med drivhjulene løftet fra vejbanen - professionel bjergning anbefales.

Før bugsering:

Før gearstangen til stilling N, og udløs parkeringsbremsen.

Starthjælp

Motoren må ikke trækkes i gang. Hvis batteriet er afladet, og motoren ikke vil starte, skal der bruges et hjælpebatteri, se Starthjælp med batteri.

Vigtigt

Katalysatoren kan blive beskadiget, når du forsøger at trække motoren i gang.


Hjalp dette?