Lamper

Udskiftning af pærer - forlygter

Opdateret 7/23/2018

Alle forlygtepærer udskiftes ved via motorrummet først at løsne og fjerne hele forlygten.

Fjerne forlygte

Sæt bilens elsystem i nøgleposition 0, se Nøglepositioner - funktioner på forskellige niveauer.

Træk forlygtens låsestifter ud.
Frigør forlygten ved skiftevis at vippe og trække den ud.

Vigtigt

Træk ikke i kablet, kun i kontakten.

Frigør forlygtens stik ved at trykke klemmen ned med tommelfingeren.
og samtidig føre stikket ud med den anden hånd.
5. Løft forlygten ud, og læg den på et blødt underlag, så lygteglasset ikke bliver ridset.
6. Udskift pæren.

Fastgøring af forlygten

Tilslut stikket. Der skal lyde et klik.

Sæt forlygten og låsestifterne på plads. Den korte låsestift sættes tættest på kølergitteret. Kontroller, at de sidder forsvarligt.

Kontrollér lyset.

Forlygten skal være monteret og stikket korrekt forbundet, inden belysningen tændes eller fjernbetjeningen sættes ind i tændingslåsen.


Hjalp dette?