Lamper

Udskiftning af pærer – lys bag

Opdateret 7/23/2018

Blinklys bag, tågebaglys og baklys udskiftes inde fra bagagerummet.

Baglygte

          
          

Bak-, tåge- og blinklyspæren i baglygten skiftes inde fra bagagerummet.

Åbn panelet.

Fjern isoleringen, der sidder foran pærefatningen ved at trække den lige ud.

Tryk spærrehagen ned, og træk pærefatningen ud.

Løsn den defekte pære ved at trykke den ind og dreje venstre om.

Sæt en ny pære i, pres nedad, og drej med uret.

Hold spærrehagen nede, når pærefatningen sættes på plads igen.

Sæt isoleringen og panelet på plads.


Hjalp dette?