Sikkerhedstjenester

Ring til servicecenter manuelt

Opdateret 7/23/2018

Kontakt VOC Servicecenter for at bede om hjælp i nødsituationerBiler med Volvo On Call*.

  1. Tryk på SOS-knappen i mindst to sekunder for at tilkalde hjælp i tilfælde af sygdom, eksterne trusler mod bilen eller passagerer mv.
  2. VOC Servicecenter modtager meddelelse om behovet for hjælp og oplysninger om bilens placering.
  3. VOC Servicecenter etablerer mundtlig kontakt med føreren og aftaler, hvilket behov for hjælp, der kræves.

Hvis der ikke kan etableres mundtlig kontakt, kontakter VOC Servicecenter de relevante myndigheder, som bistår med afhjælpning.


Hjalp dette?