Volvo On Call (VOC)*

Bruge Volvo On Call

Opdateret 7/23/2018

Volvo On Call (VOC)-systemet styres ved hjælp af knapper i loftet eller valgmuligheder i menukilden.

Ved en ulykke, hvor airbags i bilen aktiveres, sættes bilen automatisk i kontakt med VOC Servicecenter. Kontakten kan også udløses af en aktivering af selestrammere. VOC Servicecenter sørger for at sende den rette hjælp til det sted, hvor du befinder dig.

Når en tjeneste er aktiv, vises symbol på skærmen.

SOS-knappen – i nødsituationer

Tryk på SOS-knappen i mindst to sekunder for at aktivere den manuelle alarmtjeneste.

Alternativ til SOS-knappen

I normal visning for MY CAR skal du trykke på OK/MENU, og vælge IndstillingerVolvo On CallSOS.

ON CALL-knappen – ved problemer med din bil

Tryk på ON CALL-knappen i to sekunder for at aktivere den manuelle alarmtjeneste Tilgængelige Volvo On Call-funktioner.

Alternativ til ON CALL-knappen

I normal visning for MY CAR skal du trykke på OK/MENU, og vælge IndstillingerVolvo On CallOn Call.

Note

SOS-knappen må kun anvendes i tilfælde af uheld, sygdom eller eksterne trusler mod bilen og dens passagerer. SOS-funktionen er udelukkende beregnet til nødsituationer. Misbrug kan medføre tillægsgebyrer.

ON CALL-knappen kan bruges til alle andre tjenester, herunder vejhjælp.

Annullere tjeneste

En påbegyndt tjeneste kan annulleres inden for 10 sekunder med et tryk på EXIT-knappen.

Indstillinger

Valgmuligheder og indstillinger i menusystemet.

  • Lås – bestem, hvornår SOS- og ON CALL-knapperne skal være aktiverede. Funktionen gør, at knapperne kun er aktiverede, hvis fjernbetjeningen er i position I, II, eller hvis motoren kører.
  • Aktivér service – Bruges til at aktivere abonnement og få adgang til tjenesten.

Status Aktiver abonnement viser, at VOC-systemet skal aktiveres på dit Volvo-værksted, før du kan registreres til abonnementet.


Hjalp dette?