Gode råd om kørsel

Kørsel i vand

Opdateret 7/23/2018

Kørsel i vand betyder, at bilen køres på en vanddækket vejbane. Kørsel i vand skal foregå med stor forsigtighed.

Bilen kan køres gennem en vanddybde på højst 25 cm (30 cm med V60 Cross Country) ved højst ganghastighed. Vær ekstra forsigtig ved kørsel gennem strømmende vand.

Ved kørsel i vand skal hastigheden holdes lav, og bilen må ikke standse. Når vandet er passeret, skal der trykkes let på bremsepedalen for at kontrollere, at der opnås fuld bremsevirkning. Vand og f.eks. mudder kan gøre bremsebelægningerne våde med forsinket bremsevirkning til følge.

  • Rengør de elektriske kontakter til elektrisk motorvarmer* og anhængerkobling efter kørsel i vand og ler.
  • Lad ikke bilen stå i vand til over tærsklerne i længere tid, da det kan forårsage fejl i bilens elektriske anlæg.

Vigtigt

Motoren kan beskadiges, hvis der trænger vand ind i luftfilteret.

På dybder over 25 cm (30 cm med V60 Cross Country) kan der komme vand ind i transmissionen. Dette reducerer oliernes smørende evne, hvilket forkorter levetiden for disse systemer.

Skader på enhver komponent, motor, transmission, turbolader, differential eller dens interne komponenter forårsaget af oversvømmelser, hydrostatisk låsning eller oliemangel er ikke dækket af garantien.

Ved motorstop i vand, prøv ikke at genstarte - bugser bilen ud af vandet til et værksted. Et autoriseret Volvo-værksted anbefales. Risiko for motorfejl.


Hjalp dette?