Midlertidig dæklapning

Midlertidig dæklapning* - efterkontrol

Opdateret 7/23/2018

Midlertidig dæklapning ved hjælp af midlertidigt dæklapningssæt (TMK – Temporary Mobility Kit) bruges til at lappe en punktering og kontrollere og justere dæktrykket.

Kontrol af dæktryk

Tilslut udstyret igen.

Aflæs dæktrykket på trykmåleren.

 • Hvis det ligger under 1,3 bar

  1 bar = 100 kPa.

  , er dækket ikke blevet tilstrækkelig tæt. Man bør ikke køre videre. Kontakt i stedet et dækværksted.
 • Hvis dæktrykket er højere end 1,3 bar

  1 bar = 100 kPa.

  , skal dækket pumpes op til det tryk, der er angivet i dæktryktabellen, se Dæk - godkendte dæktryk. Hvis trykket er for højt, skal der lukkes luft ud ved hjælp af trykreduktionsventilen.

Advarsel

Skru ikke flasken af, den er udstyret med en bagstopper for at forhindre lækage.

Sørg for, at kompressoren er slukket. Frakobl luftslangen og ledningen.

Sæt ventilhætten på.

Note

 • Efter pumpning af et dæk skal ventilhætten altid sættes på plads igen for at forhindre skader på ventilen forårsaget af grus, snavs og lign.
 • Brug kun ventilhætter af plast. Ventilhætter af metal kan ruste og blive svære at skrue løs.

Note

Efter brug skal flasken med tætningsvæske og slangen udskiftes. Volvo anbefaler, at disse udskiftninger udføres af et autoriseret Volvo-værksted.

Advarsel

Kontroller dæktrykket regelmæssigt.

Volvo anbefaler dig at køre til det nærmeste autoriserede Volvo-værksted for at få det beskadigede dæk udskiftet/repareret. Gør værkstedet opmærksom på, at dækket indeholder tætningsvæske.

Advarsel

Hastigheden må ikke overstige 80 km/t, efter at det midlertidige dæklapningssæt har været anvendt. Volvo anbefaler, at du opsøger et autoriseret Volvo-værksted for inspektion af det lappede dæk (maks. kørestrækning 200 km). Personalet kan afgøre, om dækket kan repareres eller skal udskiftes.


Hjalp dette?