Sæder

Bagsæder

Opdateret 7/23/2018

Bagsædets ryglæn og de ydre nakkestøtter kan slås ned. Midterpladsens nakkestøtter kan justeres efter passagerens højde.

Nakkestøtte på bagsædets midterplads

Juster støtten efter passagerens højde, så den om muligt dækker hele baghovedet. Skyd den opad efter behov.

For at få nakkestøtten ned igen skal knappen (midt mellem ryglænet og nakkestøtten - se illustrationen) trykkes ind, samtidig med at nakkestøtten trykkes forsigtigt ned.

Manuel nedslåning af de yderste nakkestøtter på bagsædet

Træk i låsehåndtaget nærmest nakkestøtten for at slå nakkestøtten fremad.

Nakkestøtten føres bagud manuelt, indtil der lyder et klik.

Advarsel

Nakkestøtterne skal efter opslåning være i låst stilling.

Nedslåning af bagsæderyglæn

Video thumbnail

Vigtigt

Når ryglænet skal slås ned, må der ikke være nogen genstande på bagsædet. Sikkerhedsselerne må heller ikke være sat i. Ellers kan der opstår skade på bagsædets indtræk.

Det tredelte ryglæn kan foldes på forskellige måder.

Note

Det kan være nødvendigt at skyde forsæderne frem og/eller justere ryglænene op, for at de bageste ryglæn skal kunne vippes helt frem.

  • Den venstre del kan foldes separat.
  • Den midterste del kan slås ned separat.
  • Den højre del kan kun foldes sammen med den midterste del.
  • Hvis hele ryglænet skal foldes, skal de forskellige dele foldes hver for sig.

Hvis midterryglænet skal slås ned: frigør nakkestøtten og juster den ned før midterryglænet, se det foregående afsnit "Nakkestøtte på bagsædets midterplads".

De ydre nakkestøtter slås automatisk ned, når de ydre ryglæn slås ned. Træk ryglænets spærrehåndtag op, og vip samtidig ryglænet frem. Et rødt mærke ved spærremekanismen viser, at ryglænet ikke længere er låst.

Opslåning foregår på den modsatte måde.

Note

Når ryglænet er slået tilbage igen, må den røde indikering ikke længere være vist. Hvis den stadig vises, er ryglænet ikke låst.

Advarsel

Kontroller, at ryglæn og nakkestøtter på bagsædet er sikkert låst efter opslåning.

Elektrisk foldning af bagsædets ydre nakkestøtter*

Fjernbetjeningen skal stå i nøgleposition II.

Tryk knappen ind for at slå bagsædets yderste nakkestøtter ned for at forbedre udsynet bagud.

Advarsel

Slå ikke de yderste nakkestøtter ned, hvis der sidder en passager på en af yderpladserne.

Før nakkestøtten manuelt tilbage, indtil der høres et klik.

Advarsel

Nakkestøtterne skal efter opslåning være i låst stilling.


Hjalp dette?