Internetkort

Internetkort

Opdateret 7/23/2018

Internetkort er en funktion, der muliggør internetbaseret kortvisning.

Systemet kan beregne en passende rute og angive bilens placering i forhold til ruten på kortet. Hvis der sker en afvigelse fra den planlagte rute, justerer systemet automatisk ruten og vejviser helt indtil destinationen. Kortet viser ud over almindelige kortdata også trafikinformation og symboler for valgte interessepunkter (POI).

Ved dårlig dækning eller svag signalstyrke på internetforbindelsen vil ruteberegning holde op med at fungere, og nogle skalaer på kortet kan mangle, afhængigt af hvor mange kortdata, der er indlæst.

Note

Ved brug af internet overføres data (datatrafik), hvilket kan medføre en udgift.

Aktivering af dataroaming kan medføre yderligere gebyrer.

Kontakt din netværksudbyder vedrørende omkostninger for datatrafik.

Volvo tilbyder et fuldt navigationssystem (Sensus Navigation), som gør brug af harddiskbaserede kort, stemmestyring, avanceret ruteberegning under hensyntagen til trafikinformation, søgning på internettet og mulighed for flere delmål. Kontakt din forhandler for at opgradere til Sensus Navigation. Ved opgradering erstattes internetkortet.

Internetkortet giver ruteoplysninger, som fører til en på forhånd valgt destination. Al den anbefalede vejvisning er ikke altid pålidelig, da der kan opstå situationer, som ligger uden for systemets kapacitet og vurderingsevne, f.eks. pludselige omslag i vejret.

Advarsel

Husk følgende:

  • Ret al opmærksomhed mod vejen og koncentrer dig først og fremmest om kørslen.
  • Følg de gældende færdselsregler og kør med god dømmekraft.
  • Vejforholdene kan som følge af f.eks. vejrlig eller årstid gøre nogle anbefalinger mindre pålidelige.

Hjalp dette?