Internetkort

Internetkort – kortvalg

Opdateret 7/23/2018

Indstillinger for forskellige kortvalg.

Kort på fuld skærm

For at vise kortet på hele skærmen skal du i kildens normale visning trykke på OK/MENU, og vælge IndstillingerKortoptionerVis kort i fuld skærm. Den markerede valgmulighed + OK viser kortet på fuld skærm uden de øvrige bilrelaterede oplysninger som f.eks. kabinetemperatur eller aktiv radiosender nederst og øverst på skærmen.

Kortindstilling kompasretning

For at indstille kompasretning skal du i kildens normale visning trykke på OK/MENU, og vælge IndstillingerKortoptionerMap type.

Her vælger du, hvordan kortet skal vises på skærmen. Aktiver den ønskede valgmulighed med OK.

 • Nord op – kortet vises, så nord altid er opad på skærmen. Bilsymbolet bevæger sig i det aktuelle verdenshjørne på skærmen.
 • Map heading up – bilsymbolet er i midten og peger altid opad på skærmen. Kortskærmen roterer under bilsymbolet i forhold til, hvordan vejen svinger.
 • 3D Heading up – samme som Map heading up fast 3D-kort. Visningen varierer afhængigt af zoom.

Oplysninger om den aktuelle placering

For at indstille oplysninger om den aktuelle placering skal du i kildens normale visning trykke på OK/MENU, og vælge IndstillingerKortoptionerPositionsoplysninger.

Aktiver den ønskede valgmulighed med OK.

 • Aktuel vej – skærmen viser navnet på den vej/gade, hvor bilen/rullemarkøren befinder sig.
 • Bredde/længdegrad – skærmen viser koordinaterne for stedet, hvor bilen/rullemarkøren befinder sig.
 • Ingen – skærmen viser ingen information for stedet, hvor bilen/rullemarkøren befinder sig.

Interessepunkt (POI) på kort

For at indstille hvilke POI, der skal vises på kortet, skal du i kildens normale visning trykke på OK/MENU, og vælge IndstillingerKortoptionerIP-symboler.

Her angiver du, hvilke POI der skal vises på kortet. Aktiver den ønskede valgmulighed med OK.

 • StandardPOI specificeret med funktionen Udvalgt vises.
 • Udvalgt – vælg med TUNE-knappen + OK for hvert POI, der ønskes på skærmen.
 • Ingen – ingen POI vises.

For eksempler på POI, se Internetkort – interessepunkter (POI) symboler.

Kortfarver

For at indstille kortfarver skal du i kildens normale visning trykke på OK/MENU, og vælge IndstillingerKortoptionerKortfarver.

Aktiver den ønskede valgmulighed med OK.

 • Automatisk – en lyssensor registrerer, om det er dag eller nat, og justerer skærmen automatisk.
 • Dag – skærmens farver bliver klare, og kontrasten bliver skarp.
 • Nat – skærmens farver og kontrast justeres for at give føreren et optimalt nattesyn.

Trafikinformation på kortet

Markeres med grøn, gul eller rød farve ved siden af de veje på kortet, der har trafikinformation. Grøn betyder ingen forstyrrelser, gul betyder langsom trafik, og rød betyder trængsel/trafikprop/ulykke.

Note

Trafikinformation er ikke tilgængelig i alle regioner/lande.

Sendeområderne for trafikinformation udvides løbende.

For at vise trafikinformation skal du i kildens normale visning trykke på OK/MENU, og vælge IndstillingerKortoptionerTrafik på kort.


Hjalp dette?