Motor- og kabinevarmer

Motor- og kabinevarmer*

Opdateret 7/23/2018

Med forkonditionering forbereder varmeren motor og kabine, inden man kører af sted, så både slid og energibehov under kørslen reduceres.

Varmeren kan startes øjeblikkeligt eller med timer.

Hvis udetemperaturen er højere end 15 °C, kan varmeren ikke startes. Ved -5 °C eller derunder er varmerens maksimale driftstid 50 minutter.

Advarsel

Brug ikke den brændstofdrevne varmer indendørs. Der kommer udstødningsgas.

Note

Når den brændstofdrevne varmer er aktiv, kan der komme røg fra højre hjulkasse. Dette er helt normalt.

Brændstofpåfyldning

Advarselsmærkat på tankdækselklappen.

Advarselsmærkat på tankdækselklappen.

Advarsel

Spildt brændstof kan antændes. Sluk for den brændstofdrevne varmer, før tankning påbegyndes.

Kontroller på kombiinstrumentet, at varmeren er slukket. Når den er i gang, vises varmesymbolet.

Parkering på skråninger

Hvis bilen parkeres med en kraftig hældning, bør den vende fronten nedad for at sikre brændstoftilførsel til den brændstofdrevne varmer.

Batteri og brændstof

Hvis batteriet ikke er fuldt opladet, eller hvis niveauet i brændstoftanken er for lavt, slukkes varmeren automatisk, og der vises en meddelelse på informationsdisplayet. Der kvitteres for meddelelsen med et tryk på blinklysarmensOK-knap.

Vigtigt

Gentagen brug af varmeren i kombination med korte kørestrækninger fører til, at batteriet aflades med efterfølgende startproblemer.

For at sikre, at bilbatteriet genoplades med lige så meget energi, som varmeren forbruger, skal man ved regelmæssig brug af varmeren køre bilen i lige så lang tid, som varmeren bruges. Varmeren bruges maksimalt 50 minutter hver gang.


Hjalp dette?