Låsning/oplåsning

Blokeret låsestilling*

Opdateret 7/23/2018

Blokeret låsestilling vil sige, at alle låseknapper og åbningshåndtag udløses mekanisk, hvilket forhindrer åbning af døre både inde- og udefra.

Blokeret låsestilling aktiveres med fjernbetjeningen og indtræder med ca. 10 sekunders forsinkelse efter låsning af dørene.

Note

Hvis en dør åbnes i forsinkelsestiden, afbrydes sekvensen, og alarmen deaktiveres.

Bilen kan kun låses op med fjernbetjeningen, når funktionen Blokeret låsestilling er aktiveret. Venstre fordør kan også låses op med det aftagelige nøgleblad. Desuden er det muligt at låse henholdsvis åbne døre og bagklap på biler udstyret med Keyless Drive* ved at trække i dørhåndtag eller bagklappens håndtag.

Advarsel

Efterlad ingen personer i bilen uden først at deaktivere funktionen Blokeret låsestilling for ikke at risikere at låse nogen personer inde.

Midlertidig deaktivering

Aktive menuvalg angives med et kryds.

Aktive menuvalg angives med et kryds.

MY CAR
OK MENU
TUNE-drejeknap
EXIT

Hvis der er nogen, der ønsker at blive i bilen, og dørene skal låses udefra, kan funktionen Blokeret låsestilling midlertidigt slås fra. Det gøres i menusystemet MY CAR. For en beskrivelse af menusystemet, se MY CAR.

Note

  • Husk, at alarmen aktiveres, når bilen låses.
  • Hvis en af dørene åbnes indefra, udløses alarmen.

Hjalp dette?