Låsning/oplåsning

Børnesikkerhedslås - manuel aktivering

Opdateret 7/23/2018

Børnesikkerhedslåsen forhindrer, at børn kan åbne en bagdør indefra.

Aktivere/deaktivere børnesikkerhedslås

Skruen for børnesikkerhedslåsen befinder sig i bagdørenes bagkant og er kun tilgængelig, når døren er åben.

          

For at aktivere/deaktivere børnesikkerhedslåsen:

Brug fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad til at dreje på knappen.

Døren er spærret mod åbning indefra.
Døren kan åbnes både ude- og indefra.

Note

  • En dørs drejeknap spærrer kun den aktuelle dør - ikke begge bagdøre samtidigt.
  • Der er ingen manuel spærring på biler udstyret med elektrisk børnesikkerhedslås.


Hjalp dette?