Låsning/oplåsning

Elstyret bagklap

Opdateret 7/23/2018

Bilens bagklap kan åbnes/lukkes ved hjælp af en knap på belysningspanelet og på fjernbetjeningen

Note

Tag hensyn til loftshøjden ved brug af elbetjening. Brug ikke elbetjening af klappen ved lav loftshøjde, se under overskriften "Afbryd åbning/lukning af bagklappen".

Note

 • Hvis systemet har været i gang uafbrudt i lang tid, lukkes det ned for at undgå overbelastning. Det kan bruges igen efter ca. 2 minutter.
 • Hvis startbatteriet har været afladet eller afbrudt, skal klappen åbnes og lukkes én gang for at nulstille systemet.

Programmerbar maksimal åbning

Bagklappens maksimale åbningsposition kan programmeres. Kan bruges ved f.eks. lav loftshøjde i garagen. Gør sådan:

 • Åbn klappen manuelt, hold den i den ønskede position, tryk i lang tid (mindst 3 sekunder) på knappen på bagklappen, og slip derefter klappen - programmeringen er klar.
 • Hvis du vil fjerne programmeringen - før klappen manuelt til en højere position.

Sne og vind

Hvis bagklappen tynges ned af noget, når den skal åbnes, f.eks. sne, is eller stærk vind, og det får klappen til at falde ned, bliver den automatisk lukket.

Klemmebeskyttelse

Hvis der er noget, som med tilstrækkelig meget modstand hindrer, at bagklappen åbnes/lukkes, aktiveres klemmesikringen.

 • Ved åbning lukkes elbetjeningen, og klappen frakobles.
 • Ved lukning - klappen standser og bakker nogle centimeter tilbage fra forhindringen.

Advarsel

Pas på klemrisiko ved åbning/lukning. Før åbning/lukning påbegyndes, skal det kontrolleres, at der ikke er nogen personer i nærheden af bagklappen, da en klemskade kan få alvorlige konsekvenser.

Betjen altid bagklappen under opsyn.

Åbne bagklap

Bagklappen kan åbnes på tre måder, hvoraf to med denne knap:

 • Langt tryk på belysningspanelets knap - hold knappen inde, indtil klappen begynder at åbne.
 • Langt tryk på fjernbetjeningens knap - hold knappen inde, indtil klappen begynder at åbne.
 • Tryk let på den gummibelagte trykplade under det udvendige håndtag.

Lukke bagklap

Lukning foretages med denne knap på bagklappen eller manuelt.

 • Tryk på knappen - klappen lukkes automatisk.

Afbryde åbning/lukning af bagklap

Dette kan gøres på fire måder, hvoraf tre med denne knap:

 • Tryk på belysningspanelets knap
 • Tryk på fjernbetjeningens knap
 • Tryk på bagklappens knap
 • Tryk på den gummierede trykplade under det udvendige håndtag.

- Klappens bevægelse afbrydes og standser.

Manuel betjening af bagklap

Systemet slås fra, hvis åbning/lukning afbrydes som beskrevet i foregående afsnit.

 • Derefter kan bagklappen håndteres manuelt.

Hjalp dette?