Låsning/oplåsning

Låsning/oplåsning - bagklap

Opdateret 7/23/2018

Bagklappen kan åbnes, låses og låses op på flere måder.

Oplåsning med fjernbetjening

Med fjernbetjeningens -knap kan alarmen for bagklappen alene deaktiveres* og låses op.

Hvis bilen er udstyret med alarm*, slukkes alarmindikatoren på instrumentpanelet for at vise, at ikke hele bilen er alarmeret. Alarmens niveau- og bevægelsessensorer samt sensorerne for åbning af bagklappen frakobles.

Dørene forbliver låst og alarmeret.

  • Bagklappen låses op, men er fortsat lukket - tryk let på den gummibelagte trykplade under det udvendige håndtag, og løft klappen.

Hvis klappen ikke åbnes inden for to minutter, låses den igen, og alarmen aktiveres igen.

Oplåsning indefra

Oplåsning bagklap
          

For at låse bagklappen op:

Tryk på belysningspanelets knap (1).

Klappen låses op og kan åbnes inden for 2 minutter (hvis bilen er låst indefra).

Låsning med fjernbetjening

Tryk på fjernbetjeningens låseknap , se Fjernbetjening – funktioner.

Hvis bilen har alarm* begynder alarmindikatoren på instrumentpanelet at blinke, hvilket betyder at alarmen er aktiveret.


Hjalp dette?