Låsning/oplåsning

Låsning/oplåsning - udefra

Opdateret 7/23/2018

Låsning/oplåsning udefra sker med fjernbetjeningen. Fjernbetjeningen kan låse/oplåse samtlige døre og bagklappen samtidigt. Der kan vælges forskellige sekvenser for oplåsning, se Fjernbetjening – funktioner.

For at låsningen skal kunne aktiveres, skal førerdøren være lukket - hvis nogen af de andre døre eller bagklappen er åben, låses den/de, og alarmen kobles først til, når den/de lukkes. For biler, der er udstyret med nøglefrit låsesystem*, skal alle døre og bagklappen være lukkede.

Note

Vær opmærksom på risikoen for at låse fjernbetjeningen inde i bilen.

Hvis låsning/oplåsning med fjernbetjeningen ikke fungerer, kan dens batteri være brugt op – så skal førerdøren låses eller låses op med det aftagelige nøgleblad, se Aftageligt nøgleblad - udtagning/fastgøring.

Note

Husk, at alarmen udløses, når døren åbnes efter at være låst op med nøglebladet - alarmen slås fra, når fjernbetjeningen trykkes ind i tændingslåsen.

Advarsel

Vær opmærksom på risikoen for at blive låst inde i bilen, når den låses udefra med fjernbetjeningen - det vil ikke være muligt at åbne dørene indefra med dørgrebene. For nærmere oplysninger, se Blokeret låsestilling.

Automatisk genlåsning

Hvis ingen af dørene eller bagklappen åbnes inden to minutter efter oplåsning, låses de automatisk alle igen. Denne funktion mindsker risikoen for, at man kommer til at efterlade bilen ulåst. (For biler med alarm, se Alarm.)


Hjalp dette?