PCC - Personal Car Communicator

Fjernbetjening med PCC* – unikke funktioner

Opdateret 7/23/2018

En fjernbetjening med PCC har udvidet funktionalitet sammenlignet med en fjernbetjening i basismodel i form af en informationsknap og indikeringslamper.

Video thumbnail
Fjernbetjening med PCC.

Fjernbetjening med PCC.

Informationsknap
Indikeringslamper

Med informationsknappen kan forskellige informationer fra bilen fås ved hjælp af indikeringslamperne.

Brug af informationsknappen

Tryk på informationsknappen .

Alle indikeringslamperne blinker i ca. syv sekunder, og lyset bevæger sig rundt på fjernbetjeningen. Det indikerer, at information fra bilen aflæses.

Hvis der trykkes på en af de andre knapper i dette tidsrum, afbrydes aflæsningen.

Note

Hvis ingen indikeringslampe lyser, når informationsknappen bruges gentagne gange og på forskellige steder (samt efter 7 sekunder, og efter lyset er gået omkring på PCC'en), kontaktes et værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.

Indikeringslamperne giver informationer som vist på følgende illustration:

Grønt, konstant lys – bilen er låst.
Gult, konstant lys – bilen er ikke låst.
Rødt, konstant lys – alarmen er udløst, efter bilen blev låst.
Rødt lys blinker skiftevis i de to røde indikeringslamper - Alarmen er udløst for mindre end 5 minutter siden.

Hjalp dette?