Lastning

Forankring af last

Opdateret 7/23/2018

På begge sider i bilens bagagerum er der en række befæstelsespunkter til fastspænding af last. I gulvskinnerne er der to varianter af befæstelsespunkter – aftagelige lastforankringskroge og faste lastforankringsøjer. Bilen leveres med en af disse varianter.

Befæstelsespunkternes placering i bagagerummet (med aftagelige lastforankringskroge).

Befæstelsespunkternes placering i bagagerummet (med aftagelige lastforankringskroge).

Befæstelsespunkternes placering i bagagerummet (med faste lastforankringsøjer).

Befæstelsespunkternes placering i bagagerummet (med faste lastforankringsøjer).

Befæstelsespunkterne befinder sig dels i gulvet og dels øverst på bagagerummets sider. På illustrationerne ovenfor vises befæstelsespunkterne i gulvet i opslået stilling. Grundstillingen for disse er slået ned.

Advarsel

Hårde, skarpe og/eller tunge genstande, der ligger eller rager ud, kan forvolde personskader ved en kraftig opbremsning.

Spænd altid store og tunge genstande fast med sikkerhedsselen eller lastremme.

Gulvskinner

Last sikret i både øvre og nedre befæstelsespunkter.

Last sikret i både øvre og nedre befæstelsespunkter.

I bagagerummets gulv er der to skinner med aftagelige lastforankringskroge eller faste lastforankringsøjer til brug for fastspænding af genstande med lastsikringsremme.

For de aftagelige lastforankringskroge kan snavs og genstande samle sig nede i skinnerne og gøre det vanskeligt at flytte og låse lastforankringskrogene, at slå dem op og at fjerne dem. Gør det til en vane at holde sporene rene med en støvsuger og en let fugtet, blød klud.

Vigtigt

Brug ikke spændebånd med skraldeanordning, da de kan trække befæstelsespunkterne itu.

Lastsikringsrem

Forankring af last med aftagelige lastforankringskroge.

Forankring af last med aftagelige lastforankringskroge.

Forankring af last med faste lastforankringsøjer.

Forankring af last med faste lastforankringsøjer.

Ved at vikle remmen en gang rundt om den ene lastforankringskrog fastholdes lastsikringsremmen, og den forhindres i at glide rundt om krogen.

Note

Ca. 25 mm er en passende bredde for lastsikringsremmen.

Flytning af en lastforankringskrog

Gælder kun aftagelige lastforankringskroge.

Vip lastforankringskrogen ned til den side, som dens åbning vender.

Tryk krogen let nedad, og skyd den samtidig til den ønskede plads.

Vip krogen op – den er selvlåsende.

Note

Der skal være mindst 50 cm mellem lastforankringskrogene i skinnen.

Fjern en lastforankringskrog

Gælder kun aftagelige lastforankringskroge.

Lastforankringskrogene kan løsnes fra skinnen, f.eks. ved rengøring af skinnens bund.

Vip lastforankringskrogen ned til den side, som dens åbning vender.

Tryk krogen let nedad, og skyd den samtidig til indhakkets åbning.

Løft krogen lige op.

Fastgøring af krogen foregår i modsat rækkefølge.

Note

For at kunne skyde en løsnet krog ind i skinnen igen skal den samtidig trykkes let ned.

Lastforankringskrog korrekt/forkert monteret

Gælder kun aftagelige lastforankringskroge.

Lastforankringskrogene skal monteres på rette måde!

Lastforankringskrogene skal monteres på rette måde!

Det er vigtigt, at lastforankringskrogene monteres korrekt. Krogenes åbninger skal pege væk fra hinanden.

Advarsel

Monter lastforankringskrogene korrekt. Ellers kan lastremmen slå lastforankringskrogen ned, hvorved den løsnes og remmen glider af.


Hjalp dette?