Opbevaring

Tunnelkonsol - 12 V-kontakt

Opdateret 7/23/2018

Stikkontakterne (12 V) er placeret ved siden af kopholderenHvis askebæger og cigarettænder er valgt, udgår kopholder og den tilstødende 12 V-kontakt. og bag på midterkonsollen.

12 V stikkontakt i tunnelkonsollen, forsædet.

12 V stikkontakt i tunnelkonsollen, forsædet.

12 V stikkontakt i tunnelkonsollen, bagsædet.

12 V stikkontakt i tunnelkonsollen, bagsædet.

Stikkontakten kan bruges til forskelligt tilbehør beregnet til 12 V, f.eks. skærme, musikafspillere og mobiltelefoner. Kontakten leverer kun strøm, når fjernbetjeningen er lavest i nøgleposition I.

Advarsel

Lad altid stikket sidde i kontakten, når det ikke er i brug.

Note

Ekstraudstyr og tilbehør - f.eks. skærme, musikafspillere og mobiltelefoner - som er tilsluttet til en af kabinens 12 V-stikkontakter, kan aktiveres af klimaanlægget, selvom fjernbetjeningen er taget ud, eller når bilen er låst, for eksempel når parmeringsvarmeren aktiveres på et forudindstillet tidspunkt.

Tag derfor altid stikkene ud af stikkontakterne til ekstraudstyret eller tilbehøret, når det ikke er i brug, da startbatteriet i et sådant tilfælde kan blive tømt!

Vigtigt

Maks. strømstyrke er 10 A (120 W), hvis der bruges en kontakt ad gangen. Hvis begge kontakter i tunnelkonsollen bruges samtidigt, gælder 7,5 A (90 W) pr. kontakt.

Hvis kompressoren til dæklapning er forbundet til en af de to kontakter, må ingen anden strømforbruger være tilsluttet til den anden.

Note

Kompressoren til midlertidig dæklapning er testet og godkendt af Volvo.


Hjalp dette?